یه سری اچیومنت جدید دیروز آنلاک کردم...

حس خوبی دارم بهشون...

عجیبه...

ولی خوشحالم!!!

هنوز بهشون فکر می‌کنم موهای تنم سیخ میشه...!!!


// بی‌نقص نیست جدن این بشر؟!