۳ مطلب در مهر ۱۳۹۲ ثبت شده است

دل است دیگر... می گیرد گاهی...


خسته شدم ... خسته از این چیز های مزخرفی که دور و برم رو گرفته ...

گیج ... سر در گم ...

توانایی عه تصمیم گیریم رو از دست دادم ...

همش فکر های پراکنده تو ذهنم می چرخن...

ولی به مقصدی نمی رسن ...

چه باید کرد ؟!

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
منا مهدیزاده

"تو"...

لعنتی

لعنتی

لعنتی...

I fell in love

می فهمی لامصصصصصب ؟!

ّI fucking love you...

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
منا مهدیزاده

وصف وضعیت الان عه من ...

خوش.حال ام ...


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
منا مهدیزاده