۳ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

هیرو طور...یه خصوصیت عجیب دیگه ای هم که دارم اینه که زیادی امید دارم به همه ! :دی

مثلن...

فکر میکنم سوپرمن طور لحظه آخر میرسه و همه چیزو درست می کنه!

یا مثلن اسپایدرمن طور از سقف آویزون میشه و ...

یا بتمن طور شبونه و تو تاریکی میاد... با همون لباسه نامرئی ای که شبا می پوشید...

یا اررو طور به یه تیر خبراشو میخ میکنه به دیوارم و میره...

حتا تو حموم هم آکوامن طور از زیر آب میاد بیرون...

و می تونم ادامه بدم هنوز...


ولی فلش طور اومد و همه چی رو تموم کرد و رفت...

۱۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
منا مهدیزاده

I'm so sick of that same old love... That shit it tears me up

 

 

Take away your things and go
You can't take back what you said, I know
I've heard it all before, at least a million times
I'm not one to forget, you know

I don't believe, I don't believe it
You left in peace, left me in pieces
Too hard to breathe, I'm on my knees
Right now, 'ow

I'm so sick of that same old love, that shit, it tears me up
I’m so sick of that same old love, my body's had enough
Oh, (that same old love)
Oh, (that same old love)
I’m so sick of that same old love, feels like I've blown apart
I’m so sick of that same old love, the kind that breaks your heart
Oh, (that same old love)
Oh, (that same old love)

I'm not spending any time, wasting tonight on you
I know, I've heard it all
So don't you try and change your mind
'Cause I won't be changing too, you know

You can't believe, still can't believe it
You left in peace, left me in pieces
Too hard to breathe, I'm on my knees
Right now, 'ow

I'm so sick of that same old love, that shit, it tears me up
I’m so sick of that same old love, my body's had enough
Oh, (that same old love)
Oh, (that same old love)
I’m so sick of that same old love, feels like I've blown apart
I’m so sick of that same old love, the kind that breaks your heart
Oh, (that same old love)
Oh, (that same old love)

I'm so sick of that, so sick of that love
I'm so sick of that, so sick of that love
I'm so sick of that, so sick of that love
I'm so sick of that, so sick of that love

I'm so sick of that same old love, that shit, it tears me up
I’m so sick of that same old love, my body's had enough
Oh, (that same old love)
Oh, (that same old love)
I’m so sick of that same old love, feels like I've blown apart
I’m so sick of that same old love, the kind that breaks your heart
Oh, (that same old love)
Oh, (that same old love)

 
 
۵ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
منا مهدیزاده

Feeling worthless...I set fire...to the rain...

Watched it burn as I touched your face...//Sometimes you feel like that didn't worth it...


۶ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
منا مهدیزاده