دلم می‌خواست دور شم یکم...

برم تنهایی یکم نفس بکشم...

یه break گنده خوب نیاز داشتم...

ولی تنهام نزاشتن...

الان حالا حتا نمی تونم کنسل کنم قضیه رو و تو خونه بمونم :|

عجب وضع نابسامانیه!