یعنی اوج رو اونجا حس می کنی

که ساعت ۳۰ دقیقه بامداد

اسکیت کنان وسط پذیرایی میچرخی

و پات گیر می کنه به پتو

و متوجه میشی که اگه تعادلتو بدست نیاری

با پشت سر میفتی رو گردن گیتارت 

در حالیکه بقیه بدنت روی لپتاپت فرود میاد

...


یعنی همه وابستگی های مادیت

تو یه لحظه میتونن خورد بشن :)


//ok... I admit it now... I officially need help :)