اصلن نمی دونم چه حسی باید داشته باشم...

گیج شدم...

خیلی گیج...

یه وقتایی قشنگ میشه... خیلی قشنگ...

La vie en rose :)

یه وقتایی هم... 

Gloomy sunday :)