گوگل وا کرده بودم به بدبختیام برسم...

یهو دیدم اینطوری شده!

بعد اینجوری بودم که عه قضیه چیه چه روزیه و اینا...

متوجه شدم داره تولدمو تبریک میگه !

تحت تاثیر قرار گرفتن اصن ! :')


//دوستان فردا دانشگاه در خدمتتون هستیم :))) پاشین بیاین :)))