...یه شب ماه میاد

We found love in a hopeless place.

پیام های کوتاه
بایگانی

چقدر حس عجیبی بهم میده بلاگم رو خوندن

انگار تو این دو سال اخیر تبدیل شده به چاهی که توش فریادهام رو میزنم.

وقتی زندگی سخت میشد اذیت میشد غیرقابل تحمل میشد میومدم و فریاد میزدم و خالی میشدم.

یکم ترسناکه این حجم ابراز احساسات خودمو دیدن.

تو زندگی عادیم خیلی کم این احساسات منفی رو نشون میدم

خشم عصبانیت ناراحتی و درد چیزایین که خیلی وقتا تعدیل میکنم.

ولی اینجا خام خام، in the flesh همه احساساتم هست. 

عجیبه. نه؟

حس خوبی میده ولی وقتی میخونم نوشته هامو و میبینم دیگه اذیتم نمیکنن

دیگه همون فکرا تو ذهنم نیستن

این که میبینم با اینکه دو سال خون به جیگر شدم

ولی گذشتم

تموم شد

دیگه اذیتم نمیکنه

خوشحال کننده ست که «بدترین تجربه احساسی زندگیم» فقط دو سال طول کشید.

خوشحال کننده ست که از پسش بر اومدم و آدم بهتری شدم.

بهم امید ادامه دادن میده.

منا مهدیزاده

به نظرم خراب شدم

یه چیز جایی گم شده

پیدا نمیشه

درست نمیشه.

منا مهدیزاده

قسمت خنده تلخ‌دارش اونجاست که تو همیشه همین آدم مغرور خودخواه بیشعوری بودی که الان هستی.

همیشه همین بودی.

صرفن من به قدری دوستت داشتم که نمیدیدم اینو.

و الان هم با وجود دونستنش هم نمیتونم قبولش کنم.

نمیخوام باور کنم که به همچین آدمی دل‌داده ام؟

یا نمیخام باور کنم تو همچین سمی بودی؟

بهرحال امیدوارم که دور شی ازم تا جای ممکن.

نباشی هیچوقت.

اون پوزخند مغرور مسخرتو نبینم دیگه هیچوقت رو صورتت.

یا حداقل وقتی دیدمت انقدری برام بی ارزش شده باشی که تا مدت‌ها بعدش اذیت نباشم.

 

 

// You're a piece of shit and I can prove it mathematically

منا مهدیزاده

 

Oh my man I love him so...

He'll never know :)

All my life is just despair

But I don't care...

When he takes me in his arms...

The world is bright, all right

What's the difference if I say

I'll go away

When I know I'll come back on my knees someday

For whatever my man is

I am his

forever more...

منا مهدیزاده

چند وقتیه که نمیدونم دارم با زندگیم چیکار میکنم.

تلاشی هم نمیکنم که بفهمم.

صرفن میگذرونم روزهارو

ببینم که چی میشه :)

 

منا مهدیزاده

انقدر پترن‌های رفتاریم قابل پیش‌بینی شده که ترسناکه!

امتحان و درس و اینا شدید شده استرسم زده بالا شب خوابم نمیبره

و یه ذره، فقط یه ذره جدی داشت میشد رابطم.

پنیک کردم زدم زیر کلش

برگشتم به رفیقمون پیام دادم بعد سه ماه!

اصن یه وضعیتی.

 

خدابخیر کنه خلاصه :)))

منا مهدیزاده

 

None of us sees a damn thing in the dark...

we just keep on driving...

hoping for the best...

منا مهدیزاده

اه بابا لعنت بهت!

واقعن لعنت بهت!

خسته شدم دیگه ازین وضع

لعععععنت بهت!!!

به درک که دوستم نداری یا نداشتی یا هر کوفتی

به درک که یادت رفته منو

به درک که من هنوز نمیتونم هیچ رابطه دیگه ای شروع کنم

به درک که درست نمیشه هیچی

به درککککک

لعنت بهت

نمیخام خوابتو ببینم

نمیخام یادت بیفتم

نمیخام حتا اسمتو بشنوم دیگه

لعنت بهت

منا مهدیزاده

So who do you think you are?

Running around leaving scars

collecting your jar of hearts

and tearing love apart

You're gonna catch a cold

from the ice inside your soul

So don't come back for me

Who do you think you are?


Who do you think you are...

Who do you think you are...

Who do you think you are........


منا مهدیزاده

بسه
پاک شو

توروخدا پاک شو

نمیخام هروقت اسمتو میشنوم قلبم بایسته.

نمیخام حالم بد شه.

نمیخام بشینم گریه کنم تا ساعت ها.

نمیخام صدای جیغ ممتد بشنوم تو سرم.

نمیخام نمیخام نمیخام

پاک شو از تو ذهنم.

پاک شو از خاطراتم.

پاک شو از همه زندگیم.

نمیخام مجبور شم هی خودمو دیسترکت کنم وقتی چیزی ازت میشنوم.

نمیخام انقد اذیت شم.

نمیخام. نمیخام. نمیخام.

پاک شو.

لطفن.

پاک شو.

منا مهدیزاده