کردم این‌کارو.

دنبالت کردم.

هر جا که رفتی، با هر چیزی که داشتم دنبالت اومدم.

غرور، شخصیت،... همه چیزمو زیر پا گذاشتم و دنبالت کردم.

پشیمون نیستم.

من با همه وجودم دنبال چیزی رفتم که دوستش می‌داشتم.

همه‌ی تلاشمو کردم که نگهش دارم.

but it wasn't mine to keep

الانم چیزی برای پشیمونی ندارم.

تو چطور؟!

توام هیچوقت پشیمون نمیشی؟!