زندگیم شده یه سری قله...

قله‌هاش عالیند... بهشتی...

ولی بقیش پایینه...

خیلی پایینه...

لجن‌طور شاید...


یه زندگی معمولی بدون هیچ بالا پایین قابل توجهی بهتره

یا زندگی توی لجن ولی با قله‌های بهشتی؟!