نمی‌دونم چه اتفاقی داره برام میفته...

نمی‌دونم مشکلم چیه...

نمی‌دونم نمی‌دونم نمی‌دونم...

It's been 3 days...

3 fucking days!

and I still cannot stop crying...