یه جیغ ممتد توی سرمه...

از گوشام می‌خواد بزنه بیرون انگار...

میشه فقط ساکت شه؟؟

لطفن؟؟