بدنم یخ کرده...

گوشه چشمم اشک جمع شده...

یه داستان چقدر می‌تونه قوی باشه که برای بار چندم همچنان آدمو فرو ببره تو خودش؟!

طوری که با بالا و پایین شدن شخصیت‌ها توام بالا و پایین شی؟!

با پیروزی‌هاشون بخندی

و با شکست‌هاشون به گریه بیفتی؟!