آنالیز ریاضی مزخرف ترین درس دنیا است :| :| :|

۵ ساعته نشستم سرش ۱۳ صفحه خوندم :|

حتا نمیشه ۵ دقیقه متوالین خوندش و بی حوصله نشد :|

تو زندگیم انقدر حوصلم سر نرفته بود!

چطور بعضیا می تونن آنالیز دوست داشته باشن؟

فقط امیدوارم پاس شه این درس مزخرف...

من تواناییشو ندارم دوباره بخونمش :|