من از وبلاگم برای تخلیه احساساتم استفاده می کنم...

فکر کنم همتون می‌دونین ;)

پس یه لطفی میشه بهم بکنین و اینارو وارد دنیای واقعی نکنین؟

احساس امنیت و آزادی بیانمو ازم نگیرین؟

به طور خلاصه این حس وحشتناکی که الان دارم رو بهم ندین؟ :)