می گفت:

مردم همیشه آدم های موفق رو می بینن و فکر می کنن که اینا خیلی خفنن...

خیلی قوین...

ولی چیزی که بقیه نمی دونند... چیزی که کسی راجع بهش حرف نمیزنه...

اینه که اینا survivor اند...

مهم اینه که تلاش کنی... و ادامه بدی...

یه اتفاق خوبی فردا رخ میده...

ولی تو باید به فردا برسی :)


// چقدر من این آدم رو دوست داشتم !

// چقدر این چند روزه به من خوش گذشت!

// چقدر ناراحتم که تموم شد...