قبل اینکه شروع به حرف زدن بکنی

۵ ثانیه به چیزی که میخای بگی فکر کن!

فکر کن برای این آدمی که نشسته چقدر ارزش داری!

شاید براش سنگین باشه که خورد شه...

اونم از طرف کسی که براش انقدر مهمه :)