متنفرم از این آدم ضعیفی که بهش تبدیل شدم...

کسی که نمی تونه مشکلات خودشو خودش حل کنه...

مثل این دخترای بی پناه این فیلما شدم...

که هی یه بلایی سرش میاد...

و قهرمان داستان میاد و وقتی بیهوشه نجاتش میده...

بعد که بهوش میاد هی سر قهرمانه غرغر می کنه که چرا نیست...

بدون اینکه متوجه این قضیه باشه که اگه نبود خودشم الان اینجا نبود...