حقیقتن عنوان رو صرفن برای این گذاشتم که اخیرن هی دارم این کارتون رو میبینم!!

بعد هی کودکیام یادم میاد :')

وقتایی که با داداشم مینشستیم این کارتونو نگاه می کردیم بدون اینکه بفهمیم چی میگه :))

بعد آهنگش خیلی خوبه... افتاده تو دهنم...

انی وی...

حس عجیبی دارم...

اینکه یه بمب بزرگی از احساسات و فکر ام...

و هی تا به یکی میرسم یهو منفجر میشم...

و ساعت ها از زمین و زمان براش می گم...

طوری که طرف مقابلمم مثل خودم هنگ کنه...

و بعد فرار کنه تا بیشتر از این روی اعصابش راه نرفتم...

خستم... می خوام فرار کنم از همه چی...

می خوام برم دووور...

دورِ دورِ دور...