یه حس بلاتکلیفی عجیبی دارم...

حس می کنم معلقم...

ولی دورم هوا نیست... توی آبم...

آروم آروم بالا و پایین میرم...

ولی نه غرق میشم...

نه میتونم از زیر آب بیام بیرون...

تو یه بی نهایت سبز آبی معلق ام...