هر چی فکر کردم دیدم لازمه در ملا عام هم یه تبریکی عرض کنم ... :دی

قهرمانی عه تیم صابون توی مسابقات acm رو به آقایان علیرضا فرهادی ،‌ حامد صالح ، سعید ایلچی (از چپ به راست توی عکس! :دی) تبریک می گم ... ! :دی

جهانی هم قهرمان شید ... ! :]


// شیرنیه منم که فراموش نشه ... هر چی بیشتر طولش بدین موفقیتا بیشتر میشه شیرنی ها بیشترا ... همین الانشم کللی شده ... :پی اصلنم به کس خاصی اشاره نمی کنم آقای فرهادی ... ! :پی