نمی شه اصن !
نمی شه که ننوشت ... !
بعد حالا وقتی که می خوام شروع کنم به نوشتن تنها موضوعی که میاد به ذهنم "تو" ای !
بعد وقتی می خوام راجع بهت بنویسم هیچی ندارم ... !
یعنی نمی دونم از کجا شروع کنم ...
و کجا تمومش کنم ... !
کلن نمی دونم چی باید گفت ...
چه باید کرد ...
چه خبره ؟!
کیه ؟!
کیه ؟!

// این مطلب چرت و پرت چند تا لایک داره ؟! چند تا لایک ؟! چند تا ؟!

// :)) همینطوری یاد کلیپ دیروزیه افتادم :))